Ekologia
Nowe przepisy w zakresie zużycia energii

Nowe przepisy w zakresie zużycia energii

Po wejściu w życie ustawy o charakterystyce energetycznej budynku nowe przepisy zmieniły wymogi w sprawie sporządzania świadectw energetycznych, podporządkowując się tym samym unijnym normom w zakresie zużycia energii.

Zgodnie z ustawą od 2021 roku wszystkie nowe budynki w krajach UE będą musiały spełniać określone wymagania zużycia energii. Od 2018 r. normy unijne zostaną wdrożone dla budynków użyteczności publicznej, zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, o powierzchni większej niż 500 metrów kwadratowych, z adnotacją, że próg dotyczący powierzchni użytkowej 9 lipca 2015 r. zostanie obniżony do 250 m kw. Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli zechcą go sprzedać, również będą musiały podporządkować się ustawie.

Dla instytucji i domów jednorodzinnych

Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w budynkach usługowych o powierzchni przekraczającej 500 m kw., takich jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, centra handlowe. Ponadto raz na pięć lat kontroli podlegać będą kotły o mocy do 20 KW.

Z obowiązku sporządzania świadectw zostaną zwolnione domy budowane na własny użytek, (inwestorzy budujący bez zamiaru sprzedaży lub najmu osobie trzeciej), budynki przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, kościoły i zabytkowe kamienice oraz budynki przemysłowe i gospodarcze, niemające instalacji zużywających energię. W przypadku osiedli domków jednorodzinnych wystarczy, aby jeden z nich posiadał świadectwo charakterystyki energetycznej, które będzie ważne dla pozostałych, pod warunkiem, że wszystkie mają takie same rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne.

(MW)