Ekologia
Zakaz palenia a popielniczki

Zakaz palenia a popielniczki

„Strefa bezdymna” obowiązuje na terenie szpitali. Zarówno wewnątrz budynków jak i na terenach do nich przyległych (np. szpitalne parki) palić nie można. Czemu mają więc służyć popielniczki przy szpitalnych obiektach?

Palenie tytoniu na terenie szpitali, w tzw. strefie bezdymnej stanowi wykroczenie z art. 13 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9.11.1995 r. z późniejszymi zmianami. Ustawa przewiduje za to wykroczenie grzywnę. Obecny taryfikator przewiduje grzywnę w wysokości 50 zł.

To samo dotyczy placówek oświatowo-wychowawczych, gdzie również, przy tabliczce z zakazem palenia, stoją kosze z popielniczkami. A jeśli takowe istnieją, czemuś muszą służyć. Nie powinien dziwić więc zatem widok pacjentów wychodzących nawet w środku zimy przed budynek szpitala na „dymka”, skoro przed budynkiem czekają nikotynowe śmietniczki.

Warto byłoby uchwalić jednoznaczną ustawę dotyczącą niepalenia tytoniu. A jeszcze lepiej, gdyby odpowiednie służby zaczęły ścigać popełniających wykroczenia. Bo strata finansowa w postaci grzywny więcej nauczy niż setki postawionych znaków zakazu.

(MW)