Miejsca
Kanał Augustowski

Kanał Augustowski

To jeden z najbardziej malowniczych szlaków wodnych w Polsce. Przez kanał popłyniemy kajakiem oraz statkiem żeglugi śródlądowej.

Kanał Augustowski zbudowany w 1968 r, został wpisany do rejestru zabytków, a od 2007 r. jest Pomnikiem Historii. To unikat na skalę europejską w zakresie budownictwa hydrologicznego.

Prace nad projektem kanału rozpoczęły się w 1823 r., a w rok później ruszyła już jego budowa. Przerwał ją wybuch powstania listopadowego. Budowę ukończono zatem dopiero w 1838 r., a w 1839 r. otwarto tu żeglugę.

Kanał Augustowski – Historia budowy

Kanał miał pełnić funkcję strategiczną jako szlak wodny łączący Wisłę z Bałtykiem w celu ominięcia pruskich restrykcji celnych, które uniemożliwiały spławianie polskich towarów Wisłą do Gdańska. Nie wykorzystano go jednak w założony sposób, gdyż Prusy zrezygnowały z nakładania wysokich ceł na szlaku wiślanym.

Z dokładną historią Kanału Augustowskiego można zapoznać się w Muzeum Ziemi Augustowskiej, znajdującym się w zabytkowym domku z XIX w. przy ul. 29 go Listopada 5a w Augustowie.

Przez Polskę i Białoruś – Kanał Augustowski bez wizy?

Kanał ciągnie się przez ponad 103 kilometry, na terytorium Polski i Białorusi. Po polskiej stronie znajduje się 14 śluz, po stronie białoruskiej – 3 oraz jedna śluza graniczna. Przez kanał przebiega dwanaście jezior, m.in. Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Staw Swoboda, Studzieniczne, Białe, Necko. Podróżując po Kanale Augustowskim statkiem żeglugi śródlądowej będziemy mieć niepowtarzalną okazję oglądania wspaniałych krajobrazów Mazur.

Fot. Dainava, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons