Dolina Rospudy
Największe atrakcje doliny Rospudy

Największe atrakcje doliny Rospudy

Mieszcząca się na Podlasiu Dolina Rospudy to miejsce otoczone ochroną. Jej południowa część należy dodatkowo do programu Natura 2000.

Mieszcząca się na Podlasiu Dolina Rospudy to miejsce otoczone ochroną. Jej południowa część należy dodatkowo do programu Natura 2000. Na jej obszarze znajdziemy zarówno zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, jak i roślin. Uważana za Zielone Płuca Polski ma do zaoferowania wiele.

Dolina Rospudy położona jest dokładnie na terenie Puszczy Augustowskiej. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Rospudzie, wzdłuż której biegnie. Swoim zasięgiem obejmuje także kilka jezior, do których należą między innymi Rospuda Filipowska oraz Augustowska, Jezioro Długie, Głębokie, Długie, Okrągłe, Bałkarzewskie, oraz Jezioro Bolesty. W Dolinie Rospudy znajdują się także trzy osady, które jednakże nie należą do obszaru chronionego. Niesamowicie cennym zasobem występującym w tym miejscu są niewątpliwie torfowiska. Utrzymują one na stałym poziomie wodę w rzece, dzięki czemu Rospuda nie zarasta. Zajmujące niewyobrażalny teren 100 hektarów mechowiska stanowią siedlisko dla wielu unikalnych roślin oraz zwierząt. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest to jedyne miejsce w naszym kraju, gdzie występuje miodokwiat krzyżowy wpisany do „Polskiej czerwonej księgi roślin”. Z ciekawych obiektów flory znajdziemy tam także wiele odmian storczyków, brzozę niską, mszar krokiewkowaty, rosiczki oraz lilię złotogłów. Jeśli zaś chodzi o faunę Doliny Rospudy, to warto przyjrzeć się bliżej małżom, pijawkom lekarskim, motylom, ważkom, chronionym gatunkom ryb np. różanka czy piskorz, traszkom, żabom jęzorkowym, głuszcom, żurawiom, orlikom, bielikom, zimorodkom oraz dzięciołom. Zamieszkują ją także wydry, bobry i nietoperze. A wilki i jelenie traktują ten teren jako korytarz migracyjny.