Bioróżnorodność
Ryjówka Aksamitna

Ryjówka Aksamitna

Ryjówka aksamitna (Neomys anomalus), zwana także ryjówką zwykłą, to jeden z mniej znanych, lecz niezwykle fascynujący mieszkaniec europejskich ekosystemów wodnych. Charakteryzuje się miękkim i aksamitnym futrem.

Neomys anomalus to mały ssak z rodziny ryjówkowatych (Soricidae). Charakteryzuje się miękkim, aksamitnym futrem, stąd nazwa „ryjówka aksamitna”. Jej długość ciała waha się między 6 a 9 centymetrami, a masa ciała zazwyczaj nie przekracza 15 gramów. Długi, chwytny ogon służy do balansowania ciałem podczas pływania. Kolor sierści ryjówki zmienia się zależnie od sezonu: zimą ma barwę niemal czarną, a latem brunatno-szaro-kasztanową. Jej okrągłe uszy ledwie wystają z futerka. Ma wydłużony, spiczasty ryjek i ogon o krótkim włosie. Ryjówka aksamitna jest obok rzęsorka rzeczka i rzęsorka mniejszego trzecim polskim jadowitym ssakiem.

Biogeografia i Siedliska

Ryjówka aksamitna jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w Europie, zwłaszcza w jej centralnej i południowej części. Preferuje siedliska związane z ekosystemami wodnymi, takie jak brzegi rzek, strumieni oraz jezior. Nieodłącznym elementem jej siedliska są obszary z bogatą roślinnością, które zapewniają schronienie i miejsca do gniazdowania.

Zachowanie i Tryb Życia

Zwierzę wiedzie głównie nocny tryb życia, dzięki czemu unika drapieżników. Swoje schronienia zazwyczaj umieszcza w zagłębieniach brzegowych lub w kępkach traw. Neomys anomalus jest doskonałym pływakiem i nurkiem, co umożliwia jej polowanie w środowisku wodnym. Jej dieta składa się głównie z bezkręgowców, takich jak owady, skorupiaki, a także małych ryb.

Rozmnażanie

Ryjówka aksamitna ma jedno lub dwa okresy rozrodcze w ciągu roku, zwykle na wiosnę i w lecie. Samica rodzi od 2 do 10 młodych, które w ciągu kilku tygodni dojrzewają do samodzielności. Młode ryjówki, podobnie jak dorosłe, wiodą nocny tryb życia, zaczynając swoje samodzielne polowania już w młodym wieku.

Zagrożenia i Ochrona

Mimo że ryjówka aksamitna nie jest gatunkiem bezpośrednio zagrożonym, jej populacje mogą być narażone na spadek z powodu niszczenia siedlisk naturalnych, zanieczyszczenia wód oraz wpływu drapieżników. Istotne jest monitorowanie stanu populacji ryjówki aksamitnej oraz zachowanie jej siedlisk w celu zapewnienia jej dalszego przetrwania.

Ryjówka aksamitna, często pomijana w literaturze naukowej, jest wyjątkowym przedstawicielem europejskiej fauny ssaków. Jej adaptacje do życia w środowisku wodnym, nocny tryb życia oraz unikalne zachowania rozmnażania sprawiają, że stanowi ona fascynujący obiekt badań. Dalsze badania nad tym gatunkiem mogą przynieść nowe, ciekawe informacje, zwiększając nasze zrozumienie bogactwa i różnorodności europejskich ekosystemów wodnych.