Ekologia
Operator logistyczny roku

Operator logistyczny roku

Coraz więcej firm transportowych i logistycznych przykłada dużą wagę do optymalizacji swojej działalności pod kątem rozwiązań proekologicznych. Grupa Raben, jako jedna z najbardziej renomowanych firm logistycznych, szczególnie wyróżnia się na tym polu, realizując cele prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W każdym obszarze swojej działalności przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Działania Grupy Raben w zakresie ekologii

Grupa Raben prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, ograniczając emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Do ochrony środowiska przyczynia się rozwijając skutecznie niskoemisyjną flotę pojazdów, inwestując w energooszczędne budynki oraz stawiając wysoko poprzeczkę przy segregacji odpadów. Opisane działania oraz szereg innych, w tym stosowanie elektronicznych faktur i korespondencji, przyczyniają się do stałego zmniejszania zużycia dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw.

Ekologiczny transport i infrastruktura magazynowa Grupy Raben

Ekologiczne zarządzanie flotą samochodową, szkolenia kierowców w zakresie niskoemisyjnego stylu jazdy, jak również poprawa efektywności paliwowej to działania priorytetowe Grupy Raben. Dzięki wykorzystywaniu systemu monitoringu tras przez technologię GPS możliwe jest efektywniejsze użytkowanie pojazdów. Redukcja wolnych przebiegów, lepsze wypełnienie pojazdów, stosowanie naczep z podwójną podłogą przyczyniają się do ekonomicznego i ekologicznego zarządzania firmą. Raben dużą wagę przywiązuje także do optymalnego spożytkowania energii w przestrzeniach magazynowych. Ponadto firma inicjuje oraz bierze udział w kampaniach społecznych, angażując wolontariuszy i poszerzając grono odbiorców, dla których zachowania proekologiczne stanowią element codziennego życia.

Sukcesy Grupy Raben w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu

Z uwagi na zaangażowanie w swojej działalności w zrównoważony rozwój i ochronę naszej planety, Grupa Raben niejednokrotnie była wyróżniana i nagradzana. Szczególne uznanie zdobyła za sukcesywne doskonalenie procesów ograniczających niekorzystny wpływ działalności człowieka na klimat i środowisko.

Raben Liderem branży transportowej

W zakresie transportu, magazynowania oraz bieżącej działalności firma została laureatem programu badawczego Operator Logistyczny roku 2022. Spółka Raben Logistics Polska zajęła I miejsce w rankingu firm cieszących się największym zaufaniem klientów, a Raben Transport otrzymała wyróżnienie honorowe. Natomiast Fresh Logistics Polska nagrodę Lider Logistyki. O wyróżnieniu można przeczytać na stronie https://polska.raben-group.com. Bez wątpienia do sukcesu firmy przyczyniły się wdrażane rozwiązania proekologiczne na każdym etapie łańcuch dostaw.