Ekologia
Powietrze a ochrona środowiska

Powietrze a ochrona środowiska

Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport na temat jakości powietrza w Europie. Aż 80 procent Polaków oddycha powietrzem znacznie przekraczającym normy.

Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem związanym ze środowiskiem dla zdrowia ludzi w Europie. Powoduje skrócenie czasu życia i przyczynia się do poważnych chorób serca, układu oddechowego i powstawania nowotworów. Polska należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych państw europejskich. Wyprzedza nas tylko Bułgaria. Z powodu zanieczyszczeń powietrza w ciągu roku w Europie umiera przedwcześnie ponad pół miliona ludzi. W Polsce jest to ponad 47 tys. osób.

Europejski raport

Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport na temat jakości powietrza w Europie, według którego aż 80 procent Polaków oddycha powietrzem znacznie przekraczającym normy. Powodem zanieczyszczeń są emisja komunikacyjna oraz emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

Do największych zagrożeń zaliczono pyły, które powodują lub pogłębiają choroby układu oddechowego i rozrodczego, przyczyniają się do powstawania schorzeń sercowo-naczyniowych i nowotworów oraz są jednym ze skutków przedwczesnej śmierci. 
Największym problemem jest zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi (PM 10 i PM 2,5), ozonem troposferycznym (O3) i dwutlenkiem azotu (NO2).
W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska odnotowano aż 150 dni, w których zostały przekroczone w Polsce normy zanieczyszczeń. Dla porównania – w Madrycie, najczystszym mieście w Europie – odnotowano tylko 6 takich dni w roku.

(MW)