Ekologia
Czego nie można wyrzucać do śmieci?

Czego nie można wyrzucać do śmieci?

Ustawa śmieciowa wprowadziła obowiązek segregowania odpadów. Sortowanie nie może się jednak odbywać na własną rękę, wedle uznania, co do jakiego pojemnika należy wrzucić.

I tak do niebieskich pojemników na papier nie można wrzucać: tapet, kartonów po napojach, papierowych opakowań po materiałach budowlanych, naczyń z papieru, zatłuszczonych opakowań papierowych, środków higienicznych takich jak pampersy czy podpaski, papieru samokopiującego, lakierowanego, woskowego, foliowanego oraz opakowań papierowych z jakąkolwiek zawartością. Do żółtego pojemnika na plastik i metal nie wrzucamy: sprzętu AGD, butelek i innych opakowań z zawartością, naczyń jednorazowego użytku, zabawek, opakowań po lekach, farbach, olejach, lakierach i wyrobach garmażeryjnych oraz części samochodowych.

W zielonych bądź białych pojemnikach na szkło nie powinny się znaleźć: szyby samochodowe, lustra, kineskopy, żarówki i świetlówki, porcelana, ceramika, fajans, kryształy, szklane opakowania po lekach oraz szkła do okularów, zbrojone i żaroodporne. Z kolei do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy gruzu, liści i trawy, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i żarówek, zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych oraz opakowań po farbach i rozpuszczalnikach.

Jak widać, lista odpadów niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska, których nie wolno wrzucać do pojemników, jest dość długa. Co zatem zrobić z lekami i opakowaniami po nich, termometrami, żarówkami, bateriami, zużytym sprzętem elektronicznym, dywanami, gruzem i odpadami wielkogabarytowymi? Można je oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które znajdują się w każdym mieście.

(MW)