Dolina Rospudy powstała w 1991 r. w celu ochrony niezwykle cennej przyrody, złożonej z bytujących na tym terenie rzadkich gatunków fauny i flory.

Dolina Rospudy mieści się w północno-wschodniej Polsce, na obszarze o powierzchni 25 250 hektarów. Stanowi część Puszczy Augustowskiej. Przepływa przez nią rzeka Rospuda, na całej swej długości płynąca naturalnym korytem. W jej dolnym biegu znajdują się cenne, niemal zupełnie dziewicze torfowiska.

Więcej

Przyroda w Dolinie Rospudy

Puszcza Augustowska

Puszcza Augustowska

Puszcza Augustowska rozciąga się na powierzchni ponad 1100 km kw., co sprawia, że jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce.

Więcej
Storczykowa Dolina

Storczykowa Dolina

W Dolinie Rospudy znajduje się jedyne w Polsce stanowisko najrzadszego w Polsce storczyka – miodokwiatu krzyżowego.

Więcej
Tajemnicza rzeka Rospuda

Tajemnicza rzeka Rospuda

Najpierw o charakterze górskim, a potem nizinnym, płynie przez ponad 100 km poprzez lasy i łąki. Na jej trasie znajdują się dwa uroczyska oraz aż dziewięć jezior.

Więcej