I tak do niebieskich pojemników na papier nie można wrzucać: tapet, kartonów po napojach, papierowych opakowań po materiałach budowlanych, naczyń z papieru, zatłuszczonych opakowań papierowych, środków higienicznych takich jak pampersy czy podpaski, papieru samokopiującego, lakierowanego, woskowego, foliowanego oraz opakowań papierowych z jakąkolwiek zawartością. Do żółtego pojemnika na plastik i metal nie wrzucamy: sprzętu AGD, butelek i innych opakowań z zawartością, naczyń jednorazowego użytku, zabawek, opakowań po lekach, farbach, olejach, lakierach i wyrobach garmażeryjnych oraz części samochodowych.

W zielonych bądź białych pojemnikach na szkło nie powinny się znaleźć: szyby samochodowe, lustra, kineskopy, żarówki i świetlówki, porcelana, ceramika, fajans, kryształy, szklane opakowania po lekach oraz szkła do okularów, zbrojone i żaroodporne. Z kolei do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy gruzu, liści i trawy, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i żarówek, zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych oraz opakowań po farbach i rozpuszczalnikach.

Jak widać, lista odpadów niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska, których nie wolno wrzucać do pojemników, jest dość długa. Co zatem zrobić z lekami i opakowaniami po nich, termometrami, żarówkami, bateriami, zużytym sprzętem elektronicznym, dywanami, gruzem i odpadami wielkogabarytowymi? Można je oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które znajdują się w każdym mieście.
(MW)