Dolina Rospudy
Dolina Rospudy

Dolina Rospudy

Dolina Rospudy powstała w 1991 r. w celu ochrony niezwykle cennej przyrody, złożonej z bytujących na tym terenie rzadkich gatunków fauny i flory.

Dolina Rospudy mieści się w północno-wschodniej Polsce, na obszarze o powierzchni 25 250 hektarów. Stanowi część Puszczy Augustowskiej. Przepływa przez nią rzeka Rospuda, na całej swej długości płynąca naturalnym korytem. W jej dolnym biegu znajdują się cenne, niemal zupełnie dziewicze torfowiska.

Od 26 lat Dolina Rospudy stanowi obszar chronionego krajobrazu, a od 13 lat jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 z Dyrektywy Ptasiej pod nazwą Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków, część Ostoi Puszcza Augustowska.

Storczyki i gronostaje

W Dolinie Rospudy występują niezwykle rzadkie i cenne gatunki roślin, m.in. 20 gatunków storczyków, w tym miodokwiat krzyżowy, zwierzęta takie jak łosie, wydry, bobry i gronostaje, a także dziko żyjące ptaki, m.in. orlik krzykliwy, błotniak stawowy czy trzmielojad. Na torfowiskach rośnie 45 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną ustawową, 14 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i 3 gatunki z listy Natura 2000.

Korytarze ekologiczne

Dolina Rospudy stanowi korytarz ekologiczny pozwalający na przetrwanie wielu gatunków fauny i flory, którym migrują m.in. wilki i jelenie. Żyją tu także bobry, wydry i nietoperze.

Do chronionych gatunków fauny należą małż skójka gruboskorupowa, ważki (zalotka większa, trzepla zielona, łątka zielona, iglica mała, zalotka białoczelna i zalotka spłaszczona, żagnica zielona i miedziopierś północna), motyle (motyl dostojka akwilonaris, osadnik wielkooki, modraszek bagniczek i strzępotek hero).

Spór o Dolinę Rospudy

Obszar ten jest jednym z ostatnich w Polsce krajobrazów nieprzekształconych przez człowieka. Spór o Dolinę Rospudy, trwający od 1998 do 2005 r. był więc w pełni uzasadniony. Przypomnijmy, że zaplanowano budowę obwodnicy, która miała przechodzić przez środek rezerwatu. Konflikt z sukcesem został rozwiązany – Dolina Rospudy została ocalona.