Dolina rzeki Rospudy

Dolina rzeki Rospudy znajduje się w zachodniej części Puszczy Augustowskiej. Ten jeden z najcenniejszych kompleksów torfowiskowych w Polsce, jak do tej pory nie został objęty ochroną obszarową (oprócz włączenia w granice obszaru chronionego krajobrazu). Jest to miejsce występowania licznych rzadkich i chronionych gatunków roślin, a także cenna ostoja zwierząt. Przyrodnicza wartość wynika przede wszystkim z rozległości doliny oraz braku jakiejkolwiek […]

Budowa obwodnicy przez Dolinę Rospudy – kalendarium wydarzeń

Rospuda – kalendarium 1986Są prowadzone pierwsze prace inwentaryzacyjne na terenie Doliny Rospudy. Rodzą się plany utworzenia rezerwatu na obszarze Doliny Rospudy. Powstaje na ten temat szereg fachowych artykułów w wydawnictwach naukowo-przyrodniczych autorstwa prof. dr hab. Aleksandra W. Sokołowskiego, A. Keczyńskiego, dr. W. Adamowskiego. Więcej informacji nt. botanicznej literatury znajduje się na http://free.ngo.pl/cmok/pl/ar6.htm 1992Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP) w Warszawie zleciła […]

Rospuda kontra obwodnica

Rozpatrywane warianty przebiegu trasy W wyniku budowy obwodnicy na lewym brzegu doliny Rospudy wycięte zostanie 1725m lasu, na prawym zaś brzegu doliny Rospudy 4825m. Łącznie wycięte zostanie 6550 m lasu Jak ma wyglądać obwodnica? Projektowana obwodnica Obwodnica Augustowa jest całkowicie, (100%) nową trasą komunikacyjną na terenie gminy Nowinka oraz gminy i miasta Augustów. Obwodnica jest przewidywana do realizacji jako fragment […]

Masowe rzeźnie dzików

Media obiegły informacje o masowym mordzie na dzikach – w obronie zwierząt stanęło wielu naukowców, artystów, polityków i większość społeczeństwa. O to w tym wszystkim chodzi? 12 stycznia 2019 r. rozpoczęły się masowe i wielkoobszarowe polowania na dziki. Może to doprowadzić do wyeliminowanie tego całego gatunku z polskiej przyrody. Jednak według ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z PiS, ich wybicie […]